Huurovereenkomst in Spanje

Een huurovereenkomst van een woning in Spanje (contrato de arrandamiento de una vivienda) is een overeenkomst waarbij één van de partijen, genaamd de verhuurder (arrendador/propretario), zich verplicht tijdelijk het gebruik en bezit van een woning over te dragen aan een huurder (arrendatario/inquilino) die op zijn beurt zich verplicht tot het betalen van een bepaald bedrag. Een huurovereenkomst in Spanje kan zowel door een particulier als door een onderneming worden gesloten.

Huurovereenkomst van een woning

Een huurovereenkomst in Spanje voor een woning is minimaal één jaar. Een overeenkomst van minder dan één jaar kan niet worden ingeschreven de registers en zal daarom als tijdelijke verhuur worden gezien, inschrijving in de gemeente is in sommige steden dan niet mogelijk. Bij een huurovereenkomst van minder dan drie jaar wordt het huurcontract tot maximaal stilzwijgend drie jaar verlengen, behalve als de huurder, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, de verhuurder van het opzeggen van het contract op de hoogte stelt.

Indien het contract voor drie jaar of langer wordt gesloten is voor verlenging instemming van beide partijen nodig. Beide partijen hebben de verplichting om, indien zij het contract na drie jaar niet wil verlengen, de andere partij hiervan met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen op de hoogte te stellen.

Een uitzondering op de bovenstaande regelgeving is indien de verhuurder of één van zijn familieleden de woning wil gebruiken om zelf in te wonen. In dat geval kan de huurovereenkomst met een termijn van minder dan drie jaar ook eerder worden opgezegd.

Als een huurder vroegtijdig de huurovereenkomst wil beëindigen kan dat pas na 6 maanden. Na deze 6 maanden kan de huurder echter wel een boete worden opgelegd indien dat in de huurovereenkomst is opgenomen. Deze boete kan maximaal één maand huur per resterend jaar van de huurovereenkomst bedragen. Verhuurders geven dan ook vaak een voorkeur aan een huurcontract van drie jaar, de redenen leest u hier boven; de huurder kan überhaupt het contract al verlengen tot maximaal 3 jaar en er kan bij vroegtijdige opzegging een hogere boete worden opgelegd aan de huurder.

Tot slot kan de verhuurder jaarlijks een huurverhoging doorvoeren indien daarover een clausule is opgenomen in het contract.

 

Vrijblijvend meer informatie

Vul het onderstaande contactformulier in voor meer informatie over onze werkzaamheden en de kosten in uw persoonlijke geval.

    * is verplicht