Werkzaamheden van een advocaat in Spanje bij het kopen van een woning

Werkzaamheden van een advocaat in Spanje bij het kopen van een woning

Bij het kopen van onroerend goed in Spanje is het gebruikelijk dat u een advocaat in arm neemt om de aankoopbegeleiding uit te voeren. De advocaat neemt in dat geval verschillende taken op zich, enerzijds om te zorgen dat de koop plaats kan vinden en anderzijds dat dit veilig gebeurt.

Het is verstandig om als koper zo vroeg mogelijk een advocaat in te schakelen die het koopproces kan begeleiden. Op die manier kan hij het aankoopproces in de juiste richting sturen en vanaf het begin zorgen dat dit zonder problemen verloopt. Teken in ieder geval geen contracten voordat een advocaat de woning heeft onderzocht. 

1. Ontvangen van de nota simple
Een advocaat neemt na het eerste gesprek met zijn cliënt contact op met de verkopende partij. In dat gesprek verzoekt hij allereerst alle beschikbare informatie die er over de woning is. Na het ontvangen van de informatie controleert hij of hij de juiste gegevens heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren. Om een correct beeld te hebben van de woning dient de advocaat in ieder geval over de nota simple te beschikken. De nota simple is een verkorte uitdraai van het Registro de la propiedad waarin bepaalde belangrijke gegevens staan over de woning.


2. Controle van de eigenaar en het eigendom
De advocaat kijkt bij het bestuderen van de nota simple o.a. naar wie de verkoper is en of er een hypotheek, beslagen of andere lasten op het onroerend goed rust. Het is belangrijk dat er daarbij wordt geconstateerd of er geen andere verkopers zijn. Daarnaast dient er op de woning geen beslag rusten, dit zou namelijk betekenen dat de verkoper de woning niet mag verkopen. Indien er een hypotheek op de woning rust dient de bank te worden ingelicht sinds zij (een deel van) het te betalen bedrag zullen vorderen.

Verder onderzoekt hij ook het Catastro. Dit register is van de Hacienda (belastingdienst) en wil nog wel eens verschillen van het Registro de la propiedad. Lees hier meer over de verschillen tussen het Catastro en het Registro de la propiedad


2. Nagaan of woning overeenkomt met voorstelling van zaken.
Om te zorgen dat de informatie die de advocaat heeft overeenkomst met de woning zal hij veelvuldig met de koper overleggen. Daarbij wordt onder andere ook gevraagd naar het beeld dat de koper heeft over de woning en of hem of haar mondeling bepaalde toezeggingen zijn gedaan. Zo kan er bijvoorbeeld een zwembad of een uitbreiding van de woning zijn die niet in de nota simple staat. Het is belangrijk dat de advocaat hierover wordt geïnformeerd zodat hij kan controleren of hiervoor wel de juiste vergunningen aanwezig zijn. 


3.Beschikking over de juiste documentatie
Naast alle benodigde vergunningen dient de woning ook of de juiste certificaten aanwezig zijn. Zo is er vaak ook een cédula de habitabilidad om nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit en water) over te zetten naar de nieuwe eigenaar. Dit certificaat is een soort bewijs van inwoning wat een gebouw in Spanje nodig heeft. De woning dient aan specifieke lokale eisen te voldoen om dit bewijs te kunnen bemachtigen. Verder is de verkoper ook verplicht het energiecertificaat van de woning te leveren. Dit certificaat geeft een beeld over hoe efficiënt de woning met energie omgaat. 


4. Opstellen en/of controle van de contracten
Wanneer de advocaat van de koper een goed beeld heeft van de woning en de wensen van de koper kan er voorlopig koopcontract worden opgesteld. Een voorlopig koopcontract - in het Spaanse beter bekend onder de naam contrato de arras - stelt de advocaat samen met de verkoper op. In dit contract worden alle belangrijke zaken weergeven die voor beide partijen belangrijk zijn en waaraan moet worden voldaan. Zo kan het zijn dat de verkoper zich verplicht bepaalde zaken in orde te maken voordat men over gaat tot de notariële akte.

Bij het voorlopig koopcontract betaald de koper een aanbetaling voor de woning. Daarmee wordt de woning formeel vastgelegd. Dit is anders dan bij een reserveringsovereenkomst, waarbij de verkoper zich enkel verplicht om de advertentie weg te halen. Met de aanbetaling verplicht de koper zich dan ook de woning te kopen, waarbij de aanbetaling geldt als garantie. De verkoper verplicht zich daarentegen de woning aan de koper te verkopen (onder de condities vastgesteld in het contract. Indien hij dit niet kan of wil zal de aanbetaling moeten teruggeven aan de koper evenals een bedrag van gelijke hoogte.

 

Advocaten die werkzaam zijn bij MAB Advocaten helpen daarnaast cliënten tevens bij praktische zaken waar Nederlanders en Belgen bij het kopen van een woning in Spanje mee te maken krijgen. Zo is er begeleiding voor het aanvragen van een NIE document en het openen van een Spaanse bankrekening. Ook na het tekenen van de koopovereenkomst staan onze advocaten voor klaar bij het helpen van het overzetten van de nutsvoorzieningen mocht dat nodig zijn. Neem vrijblijvend contact op voor een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten. 

Vrijblijvend meer informatie

Vul het onderstaande contactformulier in voor meer informatie over onze werkzaamheden en de kosten in uw persoonlijke geval.

    * is verplicht